BOLNICA SVETI NIKOLA Kraljevo Ratina br. 6

Tel: +381 36 5862 062, 5861 112 Mob: +381 69 225 8025

E mail: svnikolaj@mts.rs

OPŠTA I INTERNA MEDICINA


Opšti medicinski pregledi, osnovni internistički pregled, EKG(elektrokardiografija), spirometrija, 24-časovni holter-monitoring EKG, 24-časovni holter-monitoring krvnog pritiska, preoperativna priprema, preventivni pregledi, zdravstveno- vaspitni rad sa pacijentima.

Svakodnevno u našoj bolnici, ove preglede obavlja dr Verica Stanković, internista i lekari opšte medicine. Na pregled nije potrebno čekati, u toku radnog vremena u prepodnevnoj smeni možete doći i obaviti pregled, kao i potrebne dodatne analize.