BOLNICA SVETI NIKOLA Kraljevo Ratina br. 6

Tel: +381 36 5862 062, 5861 112 Mob: +381 69 225 8025

E mail: svnikolaj@mts.rs

KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA - CT (SKENER)


Pregled kompjuterizovanom tomografijom (CT-om) će vam tražiti lekari različitih specijalnosti, u zavisnosti od potreba dijagnostike u sklopu osnovne bolesti. Pregled se vrši modernim CT aparatima koji koriste X (rentgensko) zračenje, te je zbog zone zračenja, potrebno uvek imati pisani predlog sa preciznim podacima o bolesti i traženim pregledom ( izveštaj u kojem je indikovan pregled na CT-u).

U zavisnosti od vrste pregleda (CT grudnog koša, abdomena, karlice, koštano- zglobnog sistema, glave, vrata) nekada je potrebna adekvatna priprema pacijenta za pregled koja je neophodna kako bi dijagnostika bila adekvatno i kvalitetno izvršena. Obzirom da se, u skladu sa potrebama i indikacijama, u toku pregleda aplikuje kontrastno sredstvo, potrebno je, prilikom zakazivanja, dati precizne informacije o prethodno rađenim CT pregledima i postojanju alergijskih tegoba na hranu, lekove ili kontrastna sredstva kako biste bili pripremljeni za sam pregled i sprečile eventualne komplikacije. Vreme trajanja pregleda zavisi od regije koja se pregleda i saradnje pacijenta i ne iznosi vise od 20-ak min od momenta prijema do kraja pregleda. Pregled je bezbolan i komforan.

Na pregled doći 15-ak minuta ranije.


<