BOLNICA SVETI NIKOLA Kraljevo Ratina br. 6

Tel: +381 36 5862 062, 5861 112 Mob: +381 69 225 8025

E mail: svnikolaj@mts.rs

NEUROHIRURGIJA


Hirurški tretman bolesti mozga, kičmene moždine i perifernih nerava. Nakon prethodne dijagnostike, a u savremeno doba nejčešće MR dijagnostike, potreban je pregled neurohirurga radi daljeg planiranja lečenja.

Preglede obavlja ass.dr Vladimir Jovanović, neurohirurg Klinike za neurohirurgiju KCS, Beograd.