+381 36 5862 062 | svnikolaj@mts.rs

Magnetna rezonanca philips jačine 1.5 T


Pregled novom magnetnom rezonancom (MR-om) 1,5T indikuju lekari specijalisti radi precizne dijagnostike oboljenja i povreda. Magnetnom rezonancom je moguće dobiti najviše detalja o pregledanoj regiji kao i o patološkim promenama ukoliko su prisutne, pa se kod mlađih pacijenata koji su poslati na CT pregled i koji su u stanju da izdrže ponekad vremenski duži pregled na MR-u, a zbog zone zračenja kojoj je pacijent izložen tokom CT-a, može preložiti pregled magnetnom rezonancom. Sam pregled je bezbolan, komforan, a vreme trajanja različito. Od 20-30 min, koliko traju pregledi delova kičmenog stuba i glave, do 40ak min za preglede glave sa krvnim sudovima, abdomena, karlice, koštano- zglobnog sistema(kolena, kukova, skočni zglob, stopalo, šaka).


Magnetna rezonanca nije štetna jer za pregled koristi magnetno polje koje je bezbedno i neškodljivo po samog pacijenta. Za pravilan tok snimanja potrebno je informisati stručni kadar o postojanju metalnih elemenata u telu( pejsmejkeri, metalni sintetički material kod prethodnih operacija), koji su potencijalna kontraindikacija za pregled. Takođe bitna je adekvatna saradnja pacijenta, koji moraju biti apsolutno mirni tokom snimanja, radi dobijanja najkvalitetnije slike. Radiološkom timu dati precizne podatke o bolesti, prethodnom zdravstvenom stanju i eventualnim alergijama na lekove, hranu i kontrastna sredstva. U zavisnosti od toka samog pregleda, radiološki tim indikuje dužinu trajanja, koji nekada može trajati i duže od standardnog i upotrebu kontrastnih sredstava( u zavisnosti od patologije).